logo

Profil Staff

foto
Nama Drs. Abdul Ghofar, M.Ag
NIP 195512121986031003
Jenis Kelamin Laki-laki
Status PNS Dosen
Jabatan Lektor Kepala 400
Unit Jurusan Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Bahasa dan Sastra Arab
Bidang Ilmu Ilmu Insya
Alamat Email Email Uinjkt
Profil Blog
Profil Sinta
Pangkat/Golru IV/a - Pembina (2005-06-15)
Pendidikan Terakhir S2
No Jenjang Nama Gelar Akademik Tanggal Ijazah
1 SD SDN Jompong
2 SD Pondok Modern Gontor
3 S1 IAIN AL JAMIAH AL ISLAMIYAH HUKUMIYAH SYARIF HIDAYATULLAH
4 S2 IAIN Jakarta
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Peta Perkembangan Leksikografi Arab-Indonesia di Indonesia Ketua 2014 PT/yayasan yang bersangkutan Nasional -
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 6 Januari 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag -
2 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 3 Februari 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag -
3 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 3 Maret 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag -
4 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 7 April 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag -
5 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 26 Mei 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag -
6 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 2 Juni 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag -
No Judul Jenis Tahun Tingkat Pendukung
1 Satya Lencana 2009 -
-
-
-
-
No Tahun Akademik Semester Matakuliah SKS Kelas Fakultas Prodi
1 2018/2019 Ganjil MAHARAH AL-ISTIMA' LI AL- MUBTADI'IN 3 E Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
2 2018/2019 Ganjil ILM AL-BAYAN 3 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
3 2018/2019 Ganjil ILM AL-BAYAN 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
4 2018/2019 Ganjil ILM AL-BAYAN 3 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
5 2017/2018 Genap ILM AL-MA'ANI 3 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
6 2017/2018 Genap ILM AL-MA'ANI 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
7 2017/2018 Genap ILM AL-MA'ANI 3 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
8 2017/2018 Ganjil TARIKH AL-ADAB AL-ARABI AL-QADIM 3 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
9 2017/2018 Ganjil ILM AL-BAYAN 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
10 2017/2018 Ganjil TARIKH AL-ADAB AL-ARABI AL-QADIM 3 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
11 2016/2017 Ganjil NAHWU 3 A Adab dan Humaniora Tarjamah
12 2016/2017 Ganjil NAHWU 3 B Adab dan Humaniora Tarjamah
13 2016/2017 Ganjil NAHWU 3 C Adab dan Humaniora Tarjamah
14 2016/2017 Ganjil I'JAZ AL-QURAN 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
15 2016/2017 Ganjil I'JAZ AL-QURAN 3 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
16 2016/2017 Genap ILM AL-MA'ANI 3 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
17 2016/2017 Genap ILM AL-MA'ANI 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
18 2016/2017 Ganjil ILM AL-BALAGHAH II 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
19 2016/2017 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
20 2015/2016 Genap PRAKTIKUM QIROAH DAN IBADAH 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
21 2015/2016 Ganjil QAWAID NAHWU 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
22 2015/2016 Genap ILM AL-BALAGHAH I (MA'ANI) 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
23 2015/2016 Genap ILM AL-BALAGHAH I (MA'ANI) 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
24 2015/2016 Genap ILM AL-BALAGHAH I (MA'ANI) 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
25 2015/2016 Ganjil ILM AL-BALAGHAH II 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
26 2015/2016 Ganjil ILM AL-BALAGHAH II 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
27 2015/2016 Ganjil TARIKH AL - ADAB AL - HADITS 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
28 2014/2015 Genap MAHARAT AL-QIRA’AH I 4 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
29 2014/2015 Ganjil QAWAID NAHWU 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
30 2014/2015 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH II 4 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
31 2014/2015 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH II 4 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
32 2014/2015 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
33 2014/2015 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
34 2013/2014 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH II 4 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
35 2013/2014 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
36 2013/2014 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
37 2013/2014 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
38 2013/2014 Ganjil TARIKH ADAB II (WUSTHA) 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
39 2013/2014 Ganjil TARIKH ADAB II (WUSTHA) 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
40 2013/2014 Ganjil ILM AL-BALAGHAH II 2 D Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
41 2013/2014 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
42 2013/2014 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 D Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
43 2012/2013 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH III 4 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
44 2012/2013 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH III 4 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
45 2012/2013 Ganjil QAWAID (NAHWU II) 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
46 2012/2013 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
47 2012/2013 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 D Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
48 2012/2013 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
49 2012/2013 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
50 2012/2013 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
51 2011/2012 Genap MAHARAT AL-QIRA'AH II 4 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
52 2011/2012 Ganjil BAHASA ARAB V (MUTHALA'AH) 3 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
53 2011/2012 Ganjil BAHASA ARAB V (MUTHALA'AH) 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
54 2011/2012 Genap ILMU BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
55 2011/2012 Genap ILMU BALAGHAH III (BADI') 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
56 2010/2011 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
57 2010/2011 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
58 2010/2011 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab

Pencarian