logo

Profil Staff

foto
Nama Drs. Abdul Ghofar, M.Ag
NIP 195512121986031003
Jenis Kelamin Laki-laki
Status PNS Dosen
Jabatan Lektor Kepala 400
Unit Jurusan Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Bahasa dan Sastra Arab
Bidang Ilmu Ilmu Insya
Alamat Email Email Uinjkt
Profil Blog
Profil Sinta
Pangkat/Golru IV/a - Pembina (2005-06-15)
Pendidikan Terakhir S2
No Jenjang Nama Gelar Akademik Tanggal Ijazah
1 SD SDN Jompong
2 SD Pondok Modern Gontor
3 S1 IAIN AL JAMIAH AL ISLAMIYAH HUKUMIYAH SYARIF HIDAYATULLAH
4 S2 IAIN Jakarta
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Peta Perkembangan Leksikografi Arab-Indonesia di Indonesia Ketua 2014 PT/yayasan yang bersangkutan Nasional Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 6 Januari 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
2 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 3 Februari 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
3 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 3 Maret 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
4 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 7 April 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
5 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 26 Mei 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
6 Memberikan siraman ruhani keislamanberupa khutbah jumat di Masjid Darul Mutathohhirin, Jl. Serma Ahcim No.57, Buaran, Tambun, Bekasi pada tanggal 2 Juni 2017 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
No Judul Jenis Tahun Tingkat Pendukung
1 Satya Lencana 2009 Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
-
-
-
-
No Tahun Akademik Semester Matakuliah SKS Kelas Fakultas Prodi
1 2017/2018 Genap ILM AL-MA'ANI 3 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
2 2017/2018 Genap ILM AL-MA'ANI 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
3 2017/2018 Genap ILM AL-MA'ANI 3 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
4 2017/2018 Ganjil TARIKH AL-ADAB AL-ARABI AL-QADIM 3 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
5 2017/2018 Ganjil ILM AL-BAYAN 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
6 2017/2018 Ganjil TARIKH AL-ADAB AL-ARABI AL-QADIM 3 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
7 2016/2017 Ganjil NAHWU 3 A Adab dan Humaniora Tarjamah
8 2016/2017 Ganjil NAHWU 3 B Adab dan Humaniora Tarjamah
9 2016/2017 Ganjil NAHWU 3 C Adab dan Humaniora Tarjamah
10 2016/2017 Ganjil I'JAZ AL-QURAN 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
11 2016/2017 Ganjil I'JAZ AL-QURAN 3 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
12 2016/2017 Genap ILM AL-MA'ANI 3 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
13 2016/2017 Genap ILM AL-MA'ANI 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
14 2016/2017 Ganjil ILM AL-BALAGHAH II 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
15 2016/2017 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
16 2015/2016 Genap PRAKTIKUM QIROAH DAN IBADAH 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
17 2015/2016 Ganjil QAWAID NAHWU 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
18 2015/2016 Genap ILM AL-BALAGHAH I (MA'ANI) 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
19 2015/2016 Genap ILM AL-BALAGHAH I (MA'ANI) 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
20 2015/2016 Genap ILM AL-BALAGHAH I (MA'ANI) 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
21 2015/2016 Ganjil ILM AL-BALAGHAH II 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
22 2015/2016 Ganjil ILM AL-BALAGHAH II 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
23 2015/2016 Ganjil TARIKH AL - ADAB AL - HADITS 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
24 2014/2015 Genap MAHARAT AL-QIRA’AH I 4 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
25 2014/2015 Ganjil QAWAID NAHWU 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
26 2014/2015 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH II 4 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
27 2014/2015 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH II 4 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
28 2014/2015 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
29 2014/2015 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
30 2013/2014 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH II 4 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
31 2013/2014 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
32 2013/2014 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
33 2013/2014 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
34 2013/2014 Ganjil TARIKH ADAB II (WUSTHA) 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
35 2013/2014 Ganjil TARIKH ADAB II (WUSTHA) 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
36 2013/2014 Ganjil ILM AL-BALAGHAH II 2 D Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
37 2013/2014 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
38 2013/2014 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 D Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
39 2012/2013 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH III 4 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
40 2012/2013 Ganjil MAHARAT AL-QIRA'AH III 4 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
41 2012/2013 Ganjil QAWAID (NAHWU II) 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
42 2012/2013 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
43 2012/2013 Genap TARIKH ADAB KLASIK 2 D Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
44 2012/2013 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
45 2012/2013 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
46 2012/2013 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
47 2011/2012 Genap MAHARAT AL-QIRA'AH II 4 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
48 2011/2012 Ganjil BAHASA ARAB V (MUTHALA'AH) 3 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
49 2011/2012 Ganjil BAHASA ARAB V (MUTHALA'AH) 3 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
50 2011/2012 Genap ILMU BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
51 2011/2012 Genap ILMU BALAGHAH III (BADI') 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
52 2010/2011 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 A Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
53 2010/2011 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 B Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab
54 2010/2011 Genap ILM AL-BALAGHAH III (BADI') 2 C Adab dan Humaniora Bahasa dan Sastra Arab

Pencarian