logo

Profil Staff

foto
Nama Dr. Ahmad Dardiri, M.A.
NIP 195402011987031002
Jenis Kelamin Laki-laki
Status PNS Dosen
Jabatan Lektor 300
Unit Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab
Bidang Ilmu Bahasa Arab
Alamat Email Email Uinjkt
Profil Blog
Profil Sinta
Pangkat/Golru III/d - Penata Tk. I (1998-09-28)
Pendidikan Terakhir S3
No Jenjang Nama Gelar Akademik Tanggal Ijazah
1 SD SDI Al-Islam Ponorogo
2 SMP MTs Al-Islam Ponorogo
3 SLTA MA Mu'allimin Gontor Ponorogo
4 DIII Institut Pendidikan Darrussalam
5 S1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6 S2 IAIN Syarif Hidyatullah Jakarta
7 S3 Univ. Millah Islamiyah New Delhi India
-
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Pembimbing PPKT Semester Genap 2017 2017 PT/yayasan yang bersangkutan -
2 Menjadi Dosen Pembimbing PPKT (Pengabdian Masyarakat versi FITK) 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag -
3 Menyampaikan Khutbah Jumat di Masjid al-Jamia UIN Jakarta 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag -
4 Pembimbing PPKT Semester Genap 2015 2015 PT/yayasan yang bersangkutan -
5 Pembimbing PPKT Semester Genap 2014 2014 PT/yayasan yang bersangkutan -
No Judul Jenis Tahun Tingkat Pendukung
1 Satya Lencana 2008 -
-
-
-
-
No Tahun Akademik Semester Matakuliah SKS Kelas Fakultas Prodi
1 2018/2019 Ganjil BAHASA ARAB 3 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
2 2018/2019 Ganjil Contemporary Development of Arabic Language and Literature 3 A Sekolah Pascasarjana Magister Pengkajian Islam
3 2018/2019 Genap QIRAATUL KUTUB 2 C - 2 SKS Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
4 2018/2019 Ganjil TARJAMAH 1 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
5 2018/2019 Ganjil KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
6 2018/2019 Ganjil TARJAMAH 1 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
7 2018/2019 Ganjil KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
8 2018/2019 Ganjil TARJAMAH 1 2 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
9 2018/2019 Ganjil KHAT ARABI 2 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
10 2018/2019 Ganjil ILM AL-DALALAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
11 2018/2019 Ganjil TELA'AH DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHASA ARAB 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
12 2018/2019 Ganjil INSYA’ III 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
13 2018/2019 Ganjil ADAB WA NAQD 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
14 2018/2019 Ganjil ADAB WA NAQD 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
15 2018/2019 Ganjil ADAB WA NAQD 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
16 2017/2018 Ganjil BAHASA ARAB 3 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
17 2017/2018 Ganjil ULUM AL-QUR'AN WA AL-I'JAZ AL-LUGHAWI 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
18 2017/2018 Ganjil Contemporary Development of Arabic Language and Literature 3 B Sekolah Pascasarjana Magister Pengkajian Islam
19 2017/2018 Ganjil Contemporary Development of Arabic Language and Literature 3 D Sekolah Pascasarjana Magister Pengkajian Islam
20 2017/2018 Genap QIRAATUL KUTUB 2 C - 2 SKS Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
21 2017/2018 Genap AL-BALAGHAH WA AL-USLUBIYYAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
22 2017/2018 Genap Contemporary Development of Arabic Language and Literature 3 A Sekolah Pascasarjana Magister Pengkajian Islam
23 2017/2018 Ganjil MUHADATSAH III 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
24 2017/2018 Ganjil KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
25 2017/2018 Ganjil KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
26 2017/2018 Ganjil MUHADATSAH III 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
27 2017/2018 Ganjil MUHADATSAH III 2 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
28 2017/2018 Ganjil KHAT ARABI 2 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
29 2017/2018 Ganjil ILM AL-DALALAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
30 2017/2018 Ganjil TELA'AH DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHASA ARAB 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
31 2017/2018 Genap ADAB WA NAQD 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
32 2017/2018 Genap ADAB WA NAQD 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
33 2017/2018 Genap ADAB WA NAQD 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
34 2017/2018 Ganjil ADAB WA NAQD 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
35 2017/2018 Ganjil ADAB WA NAQD 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
36 2017/2018 Ganjil ADAB WA NAQD 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
37 2017/2018 Genap TARIKH AL 'ULUM AL-ARABIYYAH 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
38 2017/2018 Genap TARIKH AL 'ULUM AL-ARABIYYAH 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
39 2017/2018 Genap TARIKH AL 'ULUM AL-ARABIYYAH 2 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
40 2016/2017 Ganjil BAHASA ARAB 3 A BILINGUAL Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
41 2016/2017 Ganjil BAHASA ARAB 3 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
42 2016/2017 Ganjil Contemporary Arabic and Literature 3 B Sekolah Pascasarjana Magister Pengkajian Islam
43 2016/2017 Ganjil REMEDIAL ARABIC 0 - D Sekolah Pascasarjana Magister Pengkajian Islam
44 2016/2017 Genap QIROATUL QUTUB 3 C - 2 SKS Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
45 2016/2017 Genap MUHADASAH II 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
46 2016/2017 Genap MUHADASAH II 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
47 2016/2017 Genap MUHADASAH II 2 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
48 2016/2017 Genap AL-BALAGHAH WA AL-USLUBIYYAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
49 2016/2017 Genap Contemporary Development of Arabic Language 3 A Sekolah Pascasarjana Magister Pengkajian Islam
50 2016/2017 Ganjil MUHADATSAH III 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
51 2016/2017 Ganjil MUHADATSAH III 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
52 2016/2017 Ganjil MUHADATSAH III 2 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
53 2016/2017 Ganjil ILM AL-DALALAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
54 2016/2017 Genap ADAB WA NAQD 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
55 2016/2017 Genap ADAB WA NAQD 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
56 2016/2017 Genap ADAB WA NAQD 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
57 2016/2017 Ganjil INSYA’ III 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
58 2016/2017 Ganjil INSYA’ III 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
59 2016/2017 Ganjil BALAGHAH 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
60 2016/2017 Ganjil BALAGHAH 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
61 2016/2017 Ganjil BALAGHAH 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
62 2015/2016 Ganjil BAHASA ARAB 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
63 2015/2016 Ganjil PRAKTIKUM QIROAAH 1 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
64 2015/2016 Ganjil PRAKTIKUM IBADAH 1 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
65 2015/2016 Ganjil BAHASA ARAB 3 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
66 2015/2016 Ganjil REMEDIAL ARABIC 0 C Sekolah Pascasarjana Magister Pengkajian Islam
67 2015/2016 Ganjil STUDIES ON ARABIC LITERATURE: APPLIED LINGUISTIC PERSPECTIVE 4 D Sekolah Pascasarjana Magister Pengkajian Islam
68 2015/2016 Genap KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
69 2015/2016 Genap KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
70 2015/2016 Genap KHAT ARABI 2 C Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
71 2015/2016 Genap AL-BALAGHAH WA AL-USLUBIYYAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
72 2015/2016 Ganjil TAFSIR BAYANI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
73 2015/2016 Ganjil KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
74 2015/2016 Ganjil TAFSIR BAYANI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
75 2015/2016 Ganjil KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
76 2015/2016 Ganjil ILM AL-DALALAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
77 2015/2016 Genap AL LAHAJAT AL ARABIYAH 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
78 2015/2016 Genap AL LAHAJAT AL ARABIYAH 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
79 2015/2016 Genap ADAB WA NAQD 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
80 2015/2016 Genap ADAB WA NAQD 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
81 2015/2016 Genap ADAB WA NAQD 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
82 2015/2016 Ganjil ILM AL-LUGHAH AL-TATHBIQI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
83 2015/2016 Ganjil ILM AL-LUGHAH AL-TATHBIQI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
84 2015/2016 Ganjil BALAGHAH 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
85 2015/2016 Ganjil BALAGHAH 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
86 2015/2016 Ganjil NADWAH AL BAHTS 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
87 2014/2015 Ganjil BAHASA ARAB 4 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
88 2014/2015 Ganjil BAHASA ARAB 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Inggris
89 2014/2015 Genap KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
90 2014/2015 Genap KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
91 2014/2015 Genap MUHADATSAH 2 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
92 2014/2015 Genap AL-BALAGHAH WA AL-USLUBIYYAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
93 2014/2015 Ganjil KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
94 2014/2015 Ganjil KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
95 2014/2015 Ganjil ILM AL-DALALAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
96 2014/2015 Genap ADAB WA NAQD 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
97 2014/2015 Genap ADAB WA NAQD 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
98 2014/2015 Genap ADAB WA NAQD 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
99 2014/2015 Ganjil ILM AL-LUGHAH AL-TATHBIQI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
100 2014/2015 Ganjil ILM AL-LUGHAH AL-TATHBIQI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
101 2014/2015 Genap TARIKH AL 'ULUM AL-ARABIYYAH 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
102 2014/2015 Ganjil NADWAH AL BAHTS 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
103 2013/2014 Ganjil BAHASA ARAB 4 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
104 2013/2014 Genap TAFSIR BAYANI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
105 2013/2014 Genap TAFSIR BAYANI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
106 2013/2014 Genap AL-BALAGHAH WA AL-USLUBIYYAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
107 2013/2014 Genap ILMU ASWAT WA LAHJAT 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
108 2013/2014 Genap ILMU ASWAT WA LAHJAT 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
109 2013/2014 Ganjil KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
110 2013/2014 Ganjil KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
111 2013/2014 Ganjil ILM AL-DALALAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
112 2013/2014 Genap TAFSIR BAYANI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
113 2013/2014 Genap TAFSIR BAYANI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
114 2012/2013 Genap TAFSIR BAYANI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
115 2012/2013 Genap TAFSIR BAYANI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
116 2012/2013 Ganjil KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
117 2012/2013 Ganjil KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
118 2012/2013 Ganjil ILM AL-DALALAH 3 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Magister Pendidikan Bahasa Arab
119 2012/2013 Genap QIRA'ATUL QUTUB II 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
120 2012/2013 Genap KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
121 2012/2013 Genap KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
122 2012/2013 Ganjil KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
123 2012/2013 Ganjil KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
124 2011/2012 Ganjil ILMU NAFS 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
125 2011/2012 Ganjil ILMU NAFS 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
126 2011/2012 Ganjil ILMU NAFS 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
127 2011/2012 Ganjil QIRAATUL KUTUB 1 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
128 2011/2012 Ganjil QIRAATUL KUTUB 1 2 E Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
129 2011/2012 Ganjil INSYA' 2 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
130 2011/2012 Ganjil INSYA' 2 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
131 2011/2012 Genap INSYA’ III 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
132 2011/2012 Genap INSYA’ III 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
133 2011/2012 Genap KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
134 2011/2012 Genap KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
135 2010/2011 Ganjil QAWAID AL-LUGHOH 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam
136 2010/2011 Genap ILMU TARBIYAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
137 2010/2011 Genap ILMU TARBIYAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
138 2010/2011 Genap INSYA’ I 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
139 2010/2011 Genap INSYA’ I 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
140 2010/2011 Genap INSYA’ III 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
141 2010/2011 Genap INSYA’ III 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
142 2010/2011 Genap KHAT ARABI 2 A Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab
143 2010/2011 Genap KHAT ARABI 2 B Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab

Pencarian