logo

Profil Staff

foto
Nama Dr. Ahmad Kusjairi Suhail,, M.A.
NIP 196804072006041001
Jenis Kelamin Laki-laki
Status PNS Dosen
Jabatan Lektor 300
Unit Jurusan Dirasat Islamiyah
Fakultas Dirasat Islamiyah
Prodi Dirasat Islamiyah
Bidang Ilmu Ilmu tafsir
Alamat Email Email Uinjkt
Profil Blog
Profil Sinta
Pangkat/Golru III/d - Penata Tk. I (2014-09-30)
Pendidikan Terakhir S2
No Jenjang Nama Gelar Akademik Tanggal Ijazah
1 S1 King Saud University
2 S2 Univ. Malik Su'ud
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Wilayah al-Fatwa: Dirasah Naqdiyah 'an al-Fatawa al-Musirah li al-Jadal min al-Mu'assasat a;-Fiqhiyyah (Bahs Musytarak bain al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah Syarif Hidayatullah Jakarta wa Jamiah Ibn Tufail al-Qanatrah al-Maghrib) Ketua 2017 PT/yayasan yang bersangkutan Internasional -
2 Ways to Advancement of the Islamic Nation in the Holy Quran |سبل النهوض بالأمة الإسلامية في القرآن الكريم 2014 Pembiayaan sendiri oleh peneliti -
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Dosen Pembimbing KKN 2016 di Desa Mekarjaya 2016 PT/yayasan yang bersangkutan -
2 Menulis Buku Laporan Pengabdian kepada Masyarakat bersama Mahasiswa KKN (Cahaya Untuk Kampung Mede) 2016 Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kemenag -
-
-
-
-
-
No Tahun Akademik Semester Matakuliah SKS Kelas Fakultas Prodi
1 2019/2020 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
2 2019/2020 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
3 2019/2020 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
4 2019/2020 Ganjil AL-DAKHIL FI AL-TAFSIR 3 3 QS Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
5 2019/2020 Ganjil TAFSIR 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
6 2019/2020 Ganjil TAFSIR 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
7 2019/2020 Ganjil TAFSIR 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
8 2018/2019 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
9 2018/2019 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
10 2018/2019 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
11 2018/2019 Genap MANAHIJ MUFASSIRIN 3 2 QS Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
12 2018/2019 Genap AL-DAKHIL FI AL-TAFSIR 3 3 QS Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
13 2018/2019 Ganjil AL-DAKHIL FI AL-TAFSIR 3 3 QS Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
14 2018/2019 Ganjil TAFSIR 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
15 2018/2019 Ganjil TAFSIR 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
16 2018/2019 Ganjil TAFSIR 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
17 2018/2019 Genap TAFSIR 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
18 2018/2019 Genap TAFSIR 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
19 2018/2019 Genap TAFSIR 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
20 2017/2018 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
21 2017/2018 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
22 2017/2018 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
23 2017/2018 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
24 2017/2018 Genap MANAHIJ MUFASSIRIN 3 2 QS Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
25 2017/2018 Ganjil AL-DAKHIL FI AL-TAFSIR 3 QS Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
26 2017/2018 Genap NAHWU 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
27 2017/2018 Genap NAHWU 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
28 2017/2018 Genap NAHWU 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
29 2017/2018 Genap TAFSIR 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
30 2017/2018 Genap AL-QUR'AN 6 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
31 2017/2018 Genap TAFSIR 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
32 2017/2018 Genap TAFSIR 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
33 2017/2018 Ganjil DAKHIL FI AT TAFSIR 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
34 2017/2018 Ganjil TASAUF 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
35 2016/2017 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
36 2016/2017 Ganjil NAHWU I 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
37 2016/2017 Ganjil AL-QUR'AN/TAJWID 1 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
38 2016/2017 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
39 2016/2017 Ganjil AL-QUR'AN/TAJWID 1 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
40 2016/2017 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
41 2016/2017 Genap MANAHIJ MUFASSIRIN 3 QS Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
42 2016/2017 Ganjil AL-DAKHIL FI AL-TAFSIR 3 B (Q.S) Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
43 2016/2017 Genap NAHWU 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
44 2016/2017 Genap NAHWU 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
45 2016/2017 Genap NAHWU 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
46 2016/2017 Genap TAFSIR 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
47 2016/2017 Genap TAFSIR 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
48 2016/2017 Genap TAFSIR 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
49 2016/2017 Ganjil DAKHIL FI AT TAFSIR 2 A (USHULUDDIN) Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
50 2016/2017 Ganjil MANHAJ MUFASSIRIN 2 A (USHULUDDIN) Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
51 2015/2016 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
52 2015/2016 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
53 2015/2016 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
54 2015/2016 Ganjil NAHWU I 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
55 2015/2016 Genap MANAHIJ MUFASSIRIN 3 B (Q.S) Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
56 2015/2016 Ganjil AL-DAKHIL FI AL-TAFSIR 3 B (Q.S) Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
57 2015/2016 Genap NAHWU 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
58 2015/2016 Genap NAHWU 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
59 2015/2016 Genap NAHWU 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
60 2015/2016 Genap TAFSIR 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
61 2015/2016 Genap TAFSIR 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
62 2015/2016 Genap TAFSIR 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
63 2015/2016 Ganjil DAKHIL FI AT TAFSIR 2 A (USHULUDDIN) Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
64 2015/2016 Ganjil MANHAJ MUFASSIRIN 2 A (USHULUDDIN) Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
65 2014/2015 Ganjil NAHWU I 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
66 2014/2015 Ganjil NAHWU I 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
67 2014/2015 Ganjil NAHWU I 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
68 2014/2015 Ganjil ULUM AL-QUR'AN 3 B (Q.S) Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
69 2014/2015 Genap MANAHIJ MUFASSIRIN 3 B (Q.S) Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
70 2014/2015 Genap NAHWU 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
71 2014/2015 Genap NAHWU 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
72 2014/2015 Genap NAHWU 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
73 2014/2015 Genap TAFSIR 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
74 2014/2015 Genap TAFSIR 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
75 2014/2015 Genap TAFSIR 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
76 2014/2015 Ganjil TASAUF 3 A (USHULUDDIN) Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
77 2014/2015 Ganjil MANHAJ MUFASSIRIN 2 A (USHULUDDIN) Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
78 2014/2015 Ganjil DAKHIL FI AT TAFSIR 2 A (USHULUDDIN) Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
79 2013/2014 Ganjil NAHWU I 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
80 2013/2014 Ganjil NAHWU I 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
81 2013/2014 Ganjil NAHWU I 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
82 2013/2014 Genap MANAHIJ MUFASSIRIN 3 Q.S Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
83 2013/2014 Ganjil NAHWU 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
84 2013/2014 Ganjil AL-DAKHIL FI AL-TAFSIR 3 B (Q.S) Dirasat Islamiyah Magister Dirasat Islamiyah
85 2013/2014 Genap NAHWU 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
86 2013/2014 Genap TAFSIR 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
87 2013/2014 Genap NAHWU 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
88 2013/2014 Genap TAFSIR 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
89 2013/2014 Genap NAHWU 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
90 2013/2014 Genap TAFSIR 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
91 2013/2014 Ganjil TAFSIR 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
92 2013/2014 Ganjil TAFSIR 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
93 2013/2014 Ganjil TAFSIR 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
94 2012/2013 Ganjil TAFSIR 1 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
95 2012/2013 Ganjil NAHWU 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
96 2012/2013 Ganjil TAFSIR 1 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
97 2012/2013 Ganjil NAHWU 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
98 2012/2013 Ganjil TAFSIR 1 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
99 2012/2013 Ganjil NAHWU 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
100 2012/2013 Genap TAFSIR 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
101 2012/2013 Genap NAHWU 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
102 2012/2013 Genap TAFSIR 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
103 2012/2013 Genap NAHWU 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
104 2012/2013 Genap NAHWU 4 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
105 2012/2013 Genap TAFSIR 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
106 2012/2013 Ganjil TAFSIR 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
107 2012/2013 Ganjil TAFSIR 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
108 2011/2012 Ganjil NAHWU I 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
109 2011/2012 Ganjil NAHWU 1 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
110 2011/2012 Ganjil NAHWU 1 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
111 2011/2012 Ganjil ULUMUL QUR'AN 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
112 2011/2012 Genap NAHWU 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
113 2011/2012 Genap NAHWU 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
114 2011/2012 Genap NAHWU 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
115 2011/2012 Ganjil NAHWU 3 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
116 2011/2012 Genap NAHWU 4 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
117 2011/2012 Genap NAHWU 4 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
118 2011/2012 Genap NAHWU 4 3 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
119 2011/2012 Ganjil TAFSIR 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
120 2011/2012 Ganjil TAFSIR 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
121 2010/2011 Ganjil NAHWU 1 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
122 2010/2011 Genap NAHWU 2 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
123 2010/2011 Genap NAHWU 2 3 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
124 2010/2011 Genap TAFSIR 1 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
125 2010/2011 Genap NAHWU 4 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah

Pencarian