logo

Profil Staff

foto
Nama Ghilmanul Wasath, M.A.
Jenis Kelamin Laki-laki
Status PNS Dosen
Jabatan Lektor 300
Unit Jurusan Dirasat Islamiyah
Fakultas Dirasat Islamiyah
Prodi Dirasat Islamiyah
Bidang Ilmu Dakwah dan Kebudayaan Islam
Alamat Email Email Uinjkt
Profil Blog
Profil Sinta
Pangkat/Golru III/d - Penata Tk. I (2022-03-30)
Pendidikan Terakhir S2
No Jenjang Nama Gelar Akademik Tanggal Ijazah
1 SD MI Nidhomiyah Lamongan
2 SMP MTsN Babat Lamongan
3 SLTA MAN Jember
4 S1 Universitas Al-Azhar Kairo
5 S2 Universitas Al-Azhar Kairo
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Wilayah al-Fatwa: Dirasah Naqdiyah 'an al-Fatawa al-Musirah li al-Jadal min al-Mu'assasat a;-Fiqhiyyah (Bahs Musytarak bain al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah Syarif Hidayatullah Jakarta wa Jamiah Ibn Tufail al-Qanatrah al-Maghrib) Anggota 2017 PT/yayasan yang bersangkutan Internasional -
2 Al-Quwwah al-Na'imah: Bina' Manhaj Jadid fi Majal Muwajahah al-Tatharruf al-Irhab (Bahts Musytarak bain Jami'ah Syarif Hidayatullah Jakartaa Ma'a Dar al-Ifta al-Mishriyyah wa Jami'ah Qanah al-Suis) Anggota 2016 PT/yayasan yang bersangkutan Internasional -
3 Wasathiyyah Dakwah Islam Ahlusunnah di Indonesia; Studi atas Kebijakan Dakwah Majelis Tabligh Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah NU Ketua 2015 PT/yayasan yang bersangkutan Nasional -
4 Bain Ulum al-Wahy wa Ma'arif al-Kaun: Dirasah fi Anamudzaj at-Takamul wa fi Waqi' Tathbiqih wa fi Takhthtih Tathbiqih (Bahts Musytarak bain Jamiah Syarif Hidayatullah Jakarta wa Jami'ah al-Azhar bi al-Qahirah) Anggota 2015 PT/yayasan yang bersangkutan Internasional -
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Dosen Pembimbing KKN Desa Suka Harja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang 2017 2017 PT/yayasan yang bersangkutan -
2 Pengembangan Desa Binaan di Kabupaten Tangerang 2017 PT/yayasan yang bersangkutan -
-
-
-
-
-
No Tahun Akademik Semester Matakuliah SKS Kelas Fakultas Prodi
1 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
2 Genap AL-QUR'AN JUZ 2 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
3 Genap AL-QUR'AN 2 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
4 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
5 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
6 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
7 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
8 Genap AL-QUR'AN JUZ 2 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
9 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
10 Genap AL-QUR'AN 2 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
11 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
12 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
13 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
14 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
15 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
16 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
17 Genap AL-QUR'AN 2 1 Khusus Mengulang Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
18 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
19 Ganjil AL-QUR'AN JUZ 3 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
20 Ganjil TARIKH AL-DAULAH AL-'ABBASIYYAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
21 Ganjil AL-QUR'AN JUZ 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
22 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
23 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
24 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
25 Ganjil AL-QUR'AN JUZ 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
26 Ganjil TARIKH AL-DAULAH AL-'ABBASIYYAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
27 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
28 Ganjil AL-QUR'AN JUZ 3 1 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
29 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
30 Ganjil TARIKH AL-DAULAH AL-'ABBASIYYAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
31 Genap AL-QUR'AN 4 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
32 Genap AL-QUR'AN 3 1 KHUSUS MENGULANG Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
33 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
34 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
35 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
36 Ganjil AL-QUR'AN 4 1 KHUSUS MENGULANG Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
37 Genap AL-QUR'AN 6 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
38 Genap AL-QUR'AN 6 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
39 Genap AL-QUR'AN 6 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
40 Genap AL-QUR'AN 6 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
41 Genap AL-QUR'AN 6 1 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
42 Ganjil AL-QUR'AN 8 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
43 Ganjil AL-QUR'AN 7 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
44 2021/2022 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
45 2021/2022 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
46 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
47 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
48 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
49 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
50 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 8 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
51 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 7 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
52 2020/2021 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
53 2020/2021 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
54 2020/2021 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
55 2020/2021 Genap AL-QUR'AN 2 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
56 2020/2021 Genap AL-QUR'AN 2 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
57 2020/2021 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
58 2020/2021 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
59 2020/2021 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
60 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
61 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
62 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
63 2020/2021 Genap AL-QUR'AN 4 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
64 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
65 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
66 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
67 2020/2021 Genap AL-QUR'AN 6 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
68 2019/2020 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
69 2019/2020 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
70 2019/2020 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
71 2019/2020 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
72 2019/2020 Genap TARIKH ISLAM 1 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
73 2019/2020 Genap TARIKH ISLAM 1 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
74 2019/2020 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
75 2019/2020 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
76 2019/2020 Genap TARIKH ISLAM 1 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
77 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
78 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
79 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
80 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
81 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
82 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
83 2019/2020 Genap AL-QUR'AN 6 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
84 2018/2019 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
85 2018/2019 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
86 2018/2019 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
87 2018/2019 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
88 2018/2019 Genap AL-QUR'AN 2 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
89 2018/2019 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
90 2018/2019 Genap AL-QUR'AN 2 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
91 2018/2019 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
92 2018/2019 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
93 2018/2019 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
94 2018/2019 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
95 2018/2019 Genap ILMU TAUHID 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
96 2017/2018 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
97 2017/2018 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
98 2017/2018 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
99 2017/2018 Genap TARIKH ISLAM 1 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
100 2017/2018 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
101 2017/2018 Genap TARIKH ISLAM 1 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
102 2017/2018 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
103 2017/2018 Genap TARIKH ISLAM 1 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
104 2017/2018 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
105 2017/2018 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
106 2017/2018 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
107 2017/2018 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
108 2017/2018 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
109 2017/2018 Genap AL-QUR'AN 6 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
110 2017/2018 Ganjil QA'AH AL BAHS (PERS. SKRIPSI) 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
111 2016/2017 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
112 2016/2017 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
113 2016/2017 Genap TARIKH ISLAM 1 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
114 2016/2017 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
115 2016/2017 Genap TARIKH ISLAM 1 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
116 2016/2017 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
117 2016/2017 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
118 2016/2017 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
119 2016/2017 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
120 2016/2017 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
121 2016/2017 Genap AL-QUR'AN 6 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
122 2016/2017 Genap AL-QUR'AN 6 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
123 2015/2016 Genap SHARF 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
124 2015/2016 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
125 2015/2016 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
126 2015/2016 Genap SHARF 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
127 2015/2016 Genap SHARF 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
128 2015/2016 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
129 2015/2016 Ganjil SHARF 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
130 2015/2016 Ganjil SHARF 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
131 2015/2016 Ganjil SHARF 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
132 2015/2016 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
133 2015/2016 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
134 2015/2016 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
135 2014/2015 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
136 2014/2015 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
137 2014/2015 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
138 2014/2015 Genap ILMU TAUHID 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
139 2014/2015 Genap ILMU TAUHID 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
140 2014/2015 Ganjil FILSAFAT AKHLAK 2 A (USHULUDDIN) Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah

Pencarian