logo

Profil Staff

foto
Nama Ghilmanul Wasath, M.A.
Jenis Kelamin Laki-laki
Status PNS Dosen
Jabatan Lektor 300
Unit Jurusan Dirasat Islamiyah
Fakultas Dirasat Islamiyah
Prodi Dirasat Islamiyah
Bidang Ilmu Dakwah dan Kebudayaan Islam
Alamat Email Email Uinjkt
Profil Blog
Profil Sinta
Pangkat/Golru III/d - Penata Tk. I (2022-03-30)
Pendidikan Terakhir S2
No Jenjang Nama Gelar Akademik Tanggal Ijazah
1 SD MI Nidhomiyah Lamongan
2 SMP MTsN Babat Lamongan
3 SLTA MAN Jember
4 S1 Universitas Al-Azhar Kairo
5 S2 Universitas Al-Azhar Kairo
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Wilayah al-Fatwa: Dirasah Naqdiyah 'an al-Fatawa al-Musirah li al-Jadal min al-Mu'assasat a;-Fiqhiyyah (Bahs Musytarak bain al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah Syarif Hidayatullah Jakarta wa Jamiah Ibn Tufail al-Qanatrah al-Maghrib) Anggota 2017 PT/yayasan yang bersangkutan Internasional Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
2 Al-Quwwah al-Na'imah: Bina' Manhaj Jadid fi Majal Muwajahah al-Tatharruf al-Irhab (Bahts Musytarak bain Jami'ah Syarif Hidayatullah Jakartaa Ma'a Dar al-Ifta al-Mishriyyah wa Jami'ah Qanah al-Suis) Anggota 2016 PT/yayasan yang bersangkutan Internasional Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
3 Wasathiyyah Dakwah Islam Ahlusunnah di Indonesia; Studi atas Kebijakan Dakwah Majelis Tabligh Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah NU Ketua 2015 PT/yayasan yang bersangkutan Nasional Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
4 Bain Ulum al-Wahy wa Ma'arif al-Kaun: Dirasah fi Anamudzaj at-Takamul wa fi Waqi' Tathbiqih wa fi Takhthtih Tathbiqih (Bahts Musytarak bain Jamiah Syarif Hidayatullah Jakarta wa Jami'ah al-Azhar bi al-Qahirah) Anggota 2015 PT/yayasan yang bersangkutan Internasional Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
No Judul Jabatan Tahun Sumber Dana Tingkat Pendukung
1 Dosen Pembimbing KKN Desa Suka Harja Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang 2017 2017 PT/yayasan yang bersangkutan Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
2 Pengembangan Desa Binaan di Kabupaten Tangerang 2017 PT/yayasan yang bersangkutan Could not connect to Postgresql.The database query failed.-
-
-
-
-
-
No Tahun Akademik Semester Matakuliah SKS Kelas Fakultas Prodi
1 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
2 Genap AL-QUR'AN JUZ 2 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
3 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
4 Genap AL-QUR'AN 2 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
5 Genap AL-QUR'AN 2 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
6 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
7 Genap AL-QUR'AN JUZ 2 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
8 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
9 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
10 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
11 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
12 Genap MANAHIJ AL-DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
13 Genap AL-QUR'AN 2 1 Khusus Mengulang Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
14 Ganjil AL-QUR'AN JUZ 3 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
15 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
16 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
17 Ganjil TARIKH AL-DAULAH AL-'ABBASIYYAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
18 Ganjil AL-QUR'AN JUZ 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
19 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
20 Ganjil AL-QUR'AN JUZ 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
21 Ganjil TARIKH AL-DAULAH AL-'ABBASIYYAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
22 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
23 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
24 Ganjil TARIKH AL-DAULAH AL-'ABBASIYYAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
25 Ganjil AL-QUR'AN JUZ 3 1 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
26 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
27 Genap AL-QUR'AN 4 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
28 Genap AL-QUR'AN 3 1 KHUSUS MENGULANG Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
29 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
30 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
31 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
32 Ganjil AL-QUR'AN 4 1 KHUSUS MENGULANG Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
33 Genap AL-QUR'AN 6 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
34 Ganjil AL-QUR'AN 8 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
35 Ganjil AL-QUR'AN 7 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
36 2021/2022 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
37 2021/2022 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
38 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
39 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
40 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
41 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
42 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 7 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
43 2021/2022 Ganjil AL-QUR'AN 8 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
44 2020/2021 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
45 2020/2021 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
46 2020/2021 Genap AL-QUR'AN 2 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
47 2020/2021 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
48 2020/2021 Genap AL-QUR'AN 2 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
49 2020/2021 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
50 2020/2021 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
51 2020/2021 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
52 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
53 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
54 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
55 2020/2021 Genap AL-QUR'AN 4 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
56 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
57 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
58 2020/2021 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
59 2020/2021 Genap AL-QUR'AN 6 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
60 2019/2020 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
61 2019/2020 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
62 2019/2020 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
63 2019/2020 Genap TARIKH ISLAM 1 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
64 2019/2020 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
65 2019/2020 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
66 2019/2020 Genap TARIKH ISLAM 1 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
67 2019/2020 Genap TARIKH ISLAM 1 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
68 2019/2020 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
69 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
70 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
71 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 3 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
72 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
73 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
74 2019/2020 Ganjil AL-QUR'AN 5 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
75 2019/2020 Genap AL-QUR'AN 6 1 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
76 2018/2019 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
77 2018/2019 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
78 2018/2019 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
79 2018/2019 Genap AL-QUR'AN 2 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
80 2018/2019 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
81 2018/2019 Genap AL-QUR'AN 2 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
82 2018/2019 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
83 2018/2019 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
84 2018/2019 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
85 2018/2019 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
86 2018/2019 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
87 2018/2019 Genap ILMU TAUHID 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
88 2017/2018 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
89 2017/2018 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
90 2017/2018 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
91 2017/2018 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
92 2017/2018 Genap TARIKH ISLAM 1 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
93 2017/2018 Genap TARIKH ISLAM 1 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
94 2017/2018 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
95 2017/2018 Genap TARIKH ISLAM 1 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
96 2017/2018 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 D Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
97 2017/2018 Ganjil TARIKH ISLAM 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
98 2017/2018 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
99 2017/2018 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
100 2017/2018 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
101 2017/2018 Genap AL-QUR'AN 6 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
102 2017/2018 Ganjil QA'AH AL BAHS (PERS. SKRIPSI) 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
103 2016/2017 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
104 2016/2017 Ganjil ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN 3 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
105 2016/2017 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
106 2016/2017 Genap TARIKH ISLAM 1 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
107 2016/2017 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
108 2016/2017 Genap TARIKH ISLAM 1 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
109 2016/2017 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
110 2016/2017 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
111 2016/2017 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
112 2016/2017 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
113 2016/2017 Genap AL-QUR'AN 6 1 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
114 2016/2017 Genap AL-QUR'AN 6 1 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
115 2015/2016 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
116 2015/2016 Genap SHARF 2 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
117 2015/2016 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
118 2015/2016 Genap SHARF 2 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
119 2015/2016 Genap SHARF 2 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
120 2015/2016 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
121 2015/2016 Ganjil SHARF 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
122 2015/2016 Ganjil SHARF 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
123 2015/2016 Ganjil SHARF 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
124 2015/2016 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
125 2015/2016 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
126 2015/2016 Ganjil ILMU TAUHID 3 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
127 2014/2015 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
128 2014/2015 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
129 2014/2015 Genap MANAHIJ DA'WAH 2 C Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
130 2014/2015 Genap ILMU TAUHID 4 2 A Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
131 2014/2015 Genap ILMU TAUHID 4 2 B Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah
132 2014/2015 Ganjil FILSAFAT AKHLAK 2 A (USHULUDDIN) Dirasat Islamiyah Dirasat Islamiyah

Pencarian